català | español | english      
 
 
 
 
  > Pre-tractament
> Col·locació
> Tractament a obra
COL·LOCACIÓ

Aconsellem col·locar les nostres rajoles de terracuita amb una junta mínima de 10 mm.,
ja que es tracta d’una terracuita natural que pateix contraccions i dilatacions.

La junta no ha de tenir pigments, ja que poden penetrar dins la rajola i tacar-la. Podem aconsellar dues formes bàsiques de col·locació, segons
la base i el tipus de peça a col·locar:

COL·LOCACIÓ EN CAPA GRUIXADA

Si la base sobre la qual es vol col·locar el paviment és irregular, el més adequat serà anivellar. Per anivellar es posa una capa de morter i es col·loquen les rajoles previament nullades; és el que anomenem capa gruixuda. L’inconvenient d’aquest sistema de col·locació és que hem d’esperar que s’assequin completament tant el morter com les rajoles abans de començar el tractament.

COL·LOCACIÓ EN CAPA FINA

Si la base sobre la qual s’ha de col·locar el paviment està prou anivellada, es poden enganxar les rajoles de terracuita amb un gruix de ciment cola d’uns 5 a 10 mm., és el que anomenem capa fina.
La capa fina permet un assecat ràpid i la col·locació de les peces sense necessitat de mullar-les.
El fet de no mullar les rajoles estalvia l’aparició de eflorescències i el tractament podrà iniciar-se abans.
Ceramica Elias aconsella la col·locació en capa fina.

   
Inici · Qui som · Productes · Col·locació · Medi ambient · Com arribar · Contactar  
CERAMICA ELIAS terracota | Afueras s/n, 08294 El Bruc (Barcelona) | comercial@ceramicaelias.com